Vytvoření strategických dokumentů pro Svazek obcí Doupovské hory

Vytvoření strategických dokumentů pro Svazek obcí Doupovské hory

Je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost


Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014563

Předmětem projektu je vytvoření strategických dokumentů, které budou definovat dlouhodobé dílčí cíle členů Svazku obcí Doupovské hory dle jejich potřeb a preferencí či budou napomáhat k účelnému a efektivnímu naplnění cílů v oblasti správy majetku a ve vybraných oblastech veřejných služeb dopravní infrastruktury, technické infrastruktury, veřejného prostranství a udržitelného rozvoje, cestovního ruchu a volnočasových aktivit.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality veřejné správy obcí a měst ve Svazku obcí Doupovské hory prostřednictvím posílení strategického řízení v obcích v oblasti správy majetku a ve vybraných oblastech veřejných služeb (dopravní infrastruktury, technické infrastruktury, veřejného prostranství a udržitelného rozvoje, cestovního ruchu a volnočasových aktivit atd.).

Dílčím cílem projektu je racionalizace, profesionalizace a zvýšení efektivnosti konkrétních kroků veřejné správy v uvedených oblastech, která nastane po dokončení zpracování uvedených dokumentů.


Zúčastněné obce v jednotlivých částí projektu:

Chyše

Pasport splaškové kanalizace

Pasport inženýrských sítí

Pasport vodovodu

Pasport rozvojových ploch a objektů

Pasport městského mobiliáře

Pasport památek

Mapová aplikace

Koncepce hospodaření s vodou

Koncepce boje se suchem

Studie odtokových poměrů - v ploše povodí

Koncepce rozvoje inženýrských sítí

Strategie rozvoje veřejné zeleně

Strategie rozvoje volnočasových aktivit

Strategie rozvoje turistického ruchu

Pšov

Pasport veřejného osvětlení

Pasport hřbitova

Mapová aplikace

Štědrá

Pasport veřejného osvětlení

Pasport hřbitova

Pasport zeleně

Mapová aplikace

Studie odtokových poměrů - záplavové území

Studie odtokových poměrů - přívalové srážky

Strategie rozvoje veřejné zeleně

Toužim

Pasport hřbitova

Pasport zeleně

Mapová aplikace

Valeč

Mapová aplikace

Koncepce hospodaření s vodou

Verušičky

Pasport hřbitova

Pasport zeleně

Pasport památek

Mapová aplikace

Koncepce hospodaření s vodou

Vrbice

Pasport hřbitova

Mapová aplikace

Žlutice

Pasport veřejného osvětlení

Pasport dopravního značení

Pasport zeleně

Mapová aplikace

Koncepce hospodaření s vodou a boje se suchem

Komentáře