Dokumenty

Dokumenty ke zveřejnění:

Zakladatelská smlouva


Návrh rozpočtu 2020 (uveřejněno 25.10.2019 - 12.11.2019)
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2022 (uveřejněno 25.10.2019 - 12.11.2019)

Schválený rozpočet 2020 (uveřejněno 13.11.2019)
Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2021-2022 (uveřejněno 13.11.2019)

Návrh rozpočtu 2019 (uveřejněno 17.12.2018 - 8.1.2019)
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020-2021 (uveřejněno 17.12.2018 - 8.1.2019)

Schválený rozpočet 2019 (uveřejněno 8.1.2019) 
Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2020-2021 (uveřejněno 8.1.2019) 

Rozpočtové opatření 1/2019 (uveřejněno 9.1.2019)
Rozpočtové opatření 2/2019 (uveřejněno 12.3.2019)
Rozpočtové opatření 3/2019 (uveřejněno 16.5.2019)
Rozpočtové opatření 4/2019 (uveřejněno 12.6.2019)
Rozpočtové opatření 5/2019 (uveřejněno 2.12.2019)

Návrh závěrečného účtu SODH 2018 (uveřejněno 22.5.2019 - 11.6.2019)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2018 (uveřejněno 22.5.2019 - 11.6.2019)

Schválený závěrečný účet SODH 2018 (uveřejněno 12.6.2019)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2018 (uveřejněno 12.6.2019)

Pravidla rozpočtového provizoria (uveřejněno 11.12.2018) 


Návrh rozpočtu 2018 (uveřejněno 24.11.2017-12.12.2017)

Rozpočtové opatření 1/2018 (uveřejněno 12.6.2018)
Rozpočtové opatření 2/2018 (uveřejněno 19.9.2018)
Rozpočtové opatření 3/2018 (uveřejněno 11.12.2018)

Návrh závěrečného účtu SODH 2017 (uveřejněno 26.4.2018 - 15.5.2018)     
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2017 (uveřejněno 26.4.2018 - 15.5.2018)
Závěrečné vyúčtování dotace 2017 (uveřejněno 26.4.2018 - 15.5.2018)

Schválený závěrečný účet SODH 2017 (uveřejněno 17.5.2018)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2017 (uveřejněno 17.5.2018)
Závěrečné vyúčtování dotace 2017 (uveřejněno 17.5.2018)

Návrh rozpočtu 2017 (uveřejněno 12.10.2016 - 8.11.2016)
Návrh rozpočtového výhledu 2018-19 (uveřejněno 12.10.2016 - 8.11.2016) 

Schválený rozpočet 2017 (uveřejněno 23.3.2017)
Schválený rozpočtový výhled 2018-19 (uveřejněno 23.3.2017)

Rozpočtové opatření 1/2017 (uveřejněno 11.5.2017)
Rozpočtové opatření 2/2017 (uveřejněno 23.6.2017)
Rozpočtové opatření 3/2017 (uveřejněno 23.11.2017)


Návrh závěrečného účtu SODH 2016 (uveřejněno 10.5.2017 - 20.6.2017)                         
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2016 (uveřejněno 10.5.2017 - 20.6.2017)
Závěrečné vyúčtování dotace 2016 (uveřejněno 10.5.2017 - 20.6.2017)

Schválený závěrečný účet SODH 2016 (uveřejněno 23.6.2017)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2016 (uveřejněno 23.6.2017)
Závěrečné vyúčtování dotace 2016 (uveřejněno 23.6.2017)