Dokumenty

Dokumenty ke zveřejnění:

Zakladatelská smlouva


Návrh rozpočtu SODH na rok 2019 (uveřejněno 29.10.2018 - 13.11.2018)
Příloha k Návrhu rozpočtu SODH na rok 2019 (uveřejněno 29.10.2018 - 13.11.2018)
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020 - 2021 (uveřejněno 29.10.2018 - 13.11.2018)


Návrh rozpočtu 2018 (uveřejněno 24.11.2017-12.12.2017)

Rozpočtové opatření 1/2018 (uveřejněno 12.6.2018)
Rozpočtové opatření 2/2018 (uveřejněno 19.9.2018)


Návrh závěrečného účtu SODH 2017 (uveřejněno 26.4.2018 - 15.5.2018)             
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2017 (uveřejněno 26.4.2018 - 15.5.2018)
Závěrečné vyúčtování dotace 2017 (uveřejněno 26.4.2018 - 15.5.2018)

Schválený závěrečný účet SODH 2017 (uveřejněno 17.5.2018)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2017 (uveřejněno 17.5.2018)
Závěrečné vyúčtování dotace 2017 (uveřejněno 17.5.2018)

Návrh rozpočtu 2017 (uveřejněno 12.10.2016 - 8.11.2016)
Návrh rozpočtového výhledu 2018-19 (uveřejněno 12.10.2016 - 8.11.2016) 

Schválený rozpočet 2017 (uveřejněno 23.3.2017)
Schválený rozpočtový výhled 2018-19 (uveřejněno 23.3.2017)

Rozpočtové opatření 1/2017 (uveřejněno 11.5.2017)
Rozpočtové opatření 2/2017 (uveřejněno 23.6.2017)
Rozpočtové opatření 3/2017 (uveřejněno 23.11.2017)


Návrh závěrečného účtu SODH 2016 (uveřejněno 10.5.2017 - 20.6.2017)                         
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2016 (uveřejněno 10.5.2017 - 20.6.2017)
Závěrečné vyúčtování dotace 2016 (uveřejněno 10.5.2017 - 20.6.2017)

Schválený závěrečný účet SODH 2016 (uveřejněno 23.6.2017)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2016 (uveřejněno 23.6.2017)
Závěrečné vyúčtování dotace 2016 (uveřejněno 23.6.2017)