SODH

Svazek obcí Doupovské hory

Svazek obcí Doupovské hory je svazek obcí v okresu Karlovy Vary, jeho sídlem je město Žlutice a jeho cílem je regionální rozvoj. Byl založen s cílem plnit společné záměry, které svým rozsahem a významem přesahují možnosti jednotlivých členských obcí. Sdružuje celkem 10 obcí a byl založen v roce 2003. Svazek je členem místní akční skupiny Vladař.

Územní působnost mikroregionu v rámci MAS


Zdroj: MAS Vladař

Svazek obcí Doupovské hory je opakovaně podpořen z rozpočtu Karlovarského kraje z programu obnovy venkova dt 4. Finance jsou použity na mzdu pro manažera svazku.
SODH obdržel v roce 2018 dotaci ve výši 32.000 Kč z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu. Finance byly použity na projekt "Brožura svazku obcí Doupovské hory - propagace 10 členských obcí".Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Vytvoření strategických dokumentů pro Svazek obcí Doupovské hory