Svazek obcí Doupovské hory je svazek obcí v okresu Karlovy Vary, jeho sídlem je město Žlutice a jeho cílem je regionální rozvoj. Byl založen s cílem plnit společné záměry, které svým rozsahem a významem přesahují možnosti jednotlivých členských obcí. Sdružuje celkem 10 obcí a byl založen v roce 2003. Svazek je členem Místní akční skupiny Vladař.

Územní působnost mikroregionu v rámci MAS
Zdroj: MAS Vladař

Svazek obcí Doupovské hory je opakovaně podpořen z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu obnovy venkova dt 4. Finance jsou použity na mzdu pro manažera svazku.