Příspěvky

Vytvoření strategických dokumentů pro Svazek obcí Doupovské hory

Obrázek
Vytvoření strategických dokumentů pro Svazek obcí Doupovské hory Je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014563 Předmětem projektu je vytvoření strategických dokumentů, které budou definovat dlouhodobé dílčí cíle členů Svazku obcí Doupovské hory dle jejich potřeb a preferencí či budou napomáhat k účelnému a efektivnímu naplnění cílů v oblasti správy majetku a ve vybraných oblastech veřejných služeb dopravní infrastruktury, technické infrastruktury, veřejného prostranství a udržitelného rozvoje, cestovního ruchu a volnočasových aktivit. Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality veřejné správy obcí a měst ve Svazku obcí Doupovské hory prostřednictvím posílení strategického řízení v obcích v oblasti správy majetku a ve vybraných oblastech veřejných služeb (dopravní infrastruktury, technické infrastruktury, veřejného prostranství a udržitelného rozvoje, cestovního ruchu a volnočasových aktivit atd.). Dílčím cílem pr