Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Svazek obcí Doupovské hory
Svazek obcíDoupovské hory

Chyše

Chyše

Adresa: Žižkovo náměstí 18, 364 52 Chyše

E-mail: urad@mestochyse.cz

Telefon: +420 353 396 207

Webové stránky: http://www.mestochyse.cz

Historie města

Nejstarší historické zprávy o Chyších pocházejí z druhé poloviny 12. století, kde na místě dnešního zámku stála tvrz, sídlo starobylého vladyckého rodu Odolenoviců. Ti na Chyších sídlili plných dvě stě let. Velkého rozmachu se Chyším dostalo za správy Buriana z Gutštejna, který Chyším vymohl statut města. Dalšími významnými majiteli chyšského panství se stali Michnové z Vacínova. Městečko zvelebili různými stavbami (klášter obutých karmelitánů spolu s kostelem Panny Marie Sněžné). Kolem roku 1700 přestavěli své sídlo - Chyšský zámek do barokní podoby. V roce 1766 kupuje zámek Prokop hrabě Lažanský, svobodný pán z Bukové, jehož potomci vlastnili chyšské panství až do roku 1945. Zámek Lažanských proslul přítomností spisovatele Karla Čapka, který zde v roce 1917 nalezl své první zaměstnání jako preceptor tehdy třináctiletého Prokopa Lažanského, posledního majitele panství. Po roce 1945 byly Chyše vylidněny, přišly o statut města a postupně chátraly. Zlom nastal až v roce 1989. Nové vedení obce věnuje velké úsilí obnově památek a tak došlo k opravě celé řady kapliček a k částečné rekonstrukci kostela. Zásluhou nových majitelů byl v roce 1999 zámek Lažanských opět otevřen pro veřejnost i s expozicí připomínající zdejší pobyt Karla Čapka. Stejného osudu se dočkal i zdejší pivovar, který je součástí zámeckého areálu. Již od jara 2006 se zde vaří zámecké pivo.

Současnost města

Město Chyše získalo dotaci z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v rámci operačního programu ROP NUTS II Severozápad pro oblast Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury na přestavbu stávajícího fotbalového hřiště a nefunkčního zimního stadionu na víceúčelový areál pro sportovní a volnočasové aktivity ve městě. Cílovými skupinami, které budou areál využívat jsou členové TJ Sokol Chyše, děti a žáci ze základní a mateřské školy, mládež a ostatní občané města, členové Hasičského sboru, Svaz žen, Okrašlovací spolek města Chyše, děti a občané přilehlých obcí, děti z několika letních táborů umístěných v okolí města, škola v přírodě v letním období, sportovci a delegace partnerských měst Wiesau a Geiselhöring při výměnných návštěvách. V okolí lze realizovat desítky rozmanitých cyklovýletů či pěších výletů například do Přírodního parku Horní Střela. Největším lákadlem pro turisty bude bezesporu nově opravený zámek Chyše. V současné době je v zámku umístěna výstavní expozice „Karel Čapek a západočeský kraj“. Střed městečka je tvořen poměrně velikým obdélníkovým náměstím. Prochází tudy silnice spojující města Žlutice a Lubenec. Každoročně se v Chyši konají oslavy znovuobnovení činnosti Zámeckého pivovaru, které jsou doprovázeny taneční zábavou.

Mohlo by Vás zajímat