Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Svazek obcí Doupovské hory
Svazek obcíDoupovské hory

Žlutice

Žlutice

Adresa: Velké náměstí 144, 364 52 Žlutice

E-mail: podatelna@zlutice.cz

Telefon: +420 353 393 171 

Webové stránky: http://www.zlutice.cz

Historie města

Ves Žlutice se poprvé připomíná roku 1186 jako majetek kladrubského kláštera. Město bylo pravděpodobně založeno za vlády Přemysla Otakara II. (zemřel 1278), což potvrzuje urbanistický promyšlený půdorys města. V období Karla IV. již měly Žlutice organizovanou městskou správu, která vydávala listiny a vedla městské knihy. Hospodářsky se město opíralo o obchod se solí a plátenictví. Během husitských válek jsou Žlutice a okolí opakovaně svědky vojenských šarvátek. Největšího rozmachu dosahuje město v období renesance po r. 1515. V této době vzniká ve Žluticích jedno z nejkrásnějších děl iluminátorského umění 16. století, Žlutický kancionál, jehož faksimile je uložena v městském muzeu. Po třicetileté válce dochází v průběhu 17. a 18. století k postupné germanizaci. Období rozkvětu ukončil velký požár v r. 1761. Význam Žlutic opět stoupl poté, co se staly sídlem soudního a politického okresu (1850 - 1948) a po vybudování železnice (1897). Čtvercové Velké náměstí je přirozeným centrem města. Historické jádro se zbytky gotického opevnění a několikapatrovými zpřístupněnými podzemními sklepy je památkovou zónou. Ve středu náměstí je sloup Nejsvětější Trojice. Z dolní části náměstí se prochází nejživější ulicí ke kostelu sv. Petra a Pavla který patří k nejcennějším stavebním památkám Karlovarska.

Současnost města

Současnost také nezůstává pozadu. Ve městě naleznete infocentrum, galerii, knihovnu, školská zařízení od škol mateřské až po střední, kvalitní zdravotní a sociální péči, dostačující dopravní obslužnost… řadu sportovišť včetně přírodního koupaliště. Ve městě jsou činné mnohé zájmové spolky a organizace. Město Žlutice je zasazeno do krásné krajiny mezi Dlouhým vrchem (691 m n.m.), Hlinovcem (606 m n.m.) a vrchem Nevděk (630 m n.m.). Na leteckém snímku je vidět pravidelná síť ulic a téměř uprostřed je obdélníkové náměstí. Město je správním celkem a spadají pod něj tyto obce: Protivec, Mlýnce, Verušice, Veselov, Ratiboř, Knínice, Hradský Dvůr, Zahořice a Vladořice.

Mohlo by Vás zajímat