Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Svazek obcí Doupovské hory
Svazek obcíDoupovské hory

Vrbice

Vrbice

Adresa: Vrbice 65, 364 52 Žlutice

E-mail: ou_vrbice@cmail.cz

Telefon: +420 353 399 735
Fax: +420 353 399 735

Webové stránky: http://www.obec-vrbice.cz

Historie obce

Historicky nejstarší dochovaná zmínka o obci Vrbice pochází z roku 1384. Ves je v ní označována jako "in Wrbyczi". O původu tohoto názvu existují dvě teorie - podle první jméno obce vzniklo z appelativu vrbice, které znamená malá vrba. Druhá teorie vysvětluje význam jména obce jako ves lidí Vrbových. Během let prošel původní název obce řadou změn, přes Wrbicze (1583), Grosz Fiebitz (1651), Firwicz (1654), Gros-Fürwitz, Fürbitz (1847) až po Vrbice a Gross-Fürwitz z roku 1908. Jako Velké byly Vrbice pojmenovány proto, aby se odlišily od ostatních Vrbic v České republice - vedle Vrbic u Žlutic totiž existuje ještě dalších třináct stejnojmenných vsí.

V dokumentu z roku 1384 je uvedeno, že ves náležela ke statku v Libkovicích u Lubence, který vlastnil Petrovec z Libkovic. Ten byl spolupatronem farních kostelů ve Strhařích a v Nahořečicích, stejně jako později jeho syn Mikuláš. Roku 1434 je jako majitel libkovického statku uváděn Otík z Chrastu, v roce 1452 měl majetek v držení Jan Hora z Ocelovic. Jan Hora měl tři syny - Jana, Jiříka a Bernarta. Bratři roku 1542 učinili vklad do obnovených zemských desek. Předmětem tohoto vkladu byly Libkovice s tvrzí, dvorem, vsí a příslušenstvím, jehož součást i nadále tvořily Vrbice. Jan se nakonec stal jediným vlastníkem majetku. Po jeho smrti v roce 1574 tak vše zdědili jeho synové Jan starší, Jiřík starší, Václav a Bernart společně s bratranci Janem a Jiřím Hory.

Před rokem 1577 došlo k dělení majetku, při kterém Libkovice s příslušenstvím získali bratři Jan a Jiřík starší. Jiřík svůj díl krátce nato postoupil Janovi mladšímu, který jej hned v roce 1578 prodal Petrovi Novohradskému z Kolovrat. Petr Novohradský poté od Jana staršího Hory z Ocelovic přikoupil i druhou polovinu Libkovic a roku 1583 vše prodal Kryzeldě Švamberkové z Lobkovic. Roku 1607 libkovický statek spolu s Vrbicemi zdědila Kateřina Berková z Dubé, provdaná za Jáchyma Libštejnského z Kolovrat. Kateřina Libkovice odkázala své dceři Zbyňce Kateřině, provdané z Valdštejna. Po její smrti roku 1681 se statek dostal do rukou Františka Augustina hraběte z Valdštejna. Ten však již po třech letech také umírá a majetek po něm dědí bratr Jan Bedřich hrabě z Valdštejna, arcibiskup pražský.

V roce 1693 Libkovice koupil František Mikuláš svobodný pán z Klebelsberga, který je hned v příštím roce prodal Janovi Jiřímu hraběti z Clary-Aldringenu. Jeho rod statek spravoval po celé následující půlstoletí, než Libkovice v roce 1755 získal František hrabě Hartig. Roku 1806 majetek dostala do svého držení rodina Venišů. Za jejich správy byl ve Vrbicích kolem roku 1890 postaven kostel sv. Anny. Do této doby ves farně příslušela ke kostelu sv. Václava v Nahořečicích. V roce 1899 koupil od Josefa Veniše alodní statek Libkovice se zámkem, dvorem a cihelnou Vincenc hrabě Thurn-Valsassina. 

Použitá literatura:Kasík, S.Vrbice - Poznámky k návrhům obecního znaku a praporu. Heraldická kancelář "Dauphin", Roudnice nad Labem 2003

Současnost obce

Připravujeme...

Datum vložení: 3. 10. 2023 11:43
Datum poslední aktualizace: 3. 10. 2023 12:14

Členské obce a města

Mohlo by Vás zajímat